Speerpunten van de school

Op bs TaLente wordt modern onderwijs gegeven in een gestructureerde omgeving. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen en gaan op zoek naar de kansen die dit biedt. Elk kind zijn eigen talent, elk kind zijn eigen kansen in groei en ontwikkeling. Op de school werken we met:

 • KiVa: de school wordt een gecertificeerde KiVa school. KiVa is een (van oorsprong Finse) anti-pestmethode die uitgaat van de kracht van de groep. Dit allemaal vanuit positieve regels. Onze leefregels zijn:
  • Ook jij hoort erbij
  • Wij zorgen voor elkaar
  • Van proberen kun je leren
  • Eerlijk zijn voelt fijn

 

Dit allemaal onder de kapstok: Een fijne school maak je samen

 

 • Leerpleinen: de lokalen worden gebouwd rondom leerpleinen; plekken waar leerlingen samen kunnen werken (ook met andere groepen) en op een andere manier kunnen leren
 • Tablets

 

We maken gebruik van tablets in de klassen. Tablets hebben een toegevoegde waarde in ons dagelijks onderwijs; de wereld met bijbehorende informatie is bij de hand en leerlingen krijgen rechtstreekse feedback op hun werk.

 

 • Brede ontwikkeling

 

Als school zijn we meer dan resultaten van taal en rekenen. We besteden aandacht aan de totale ontwikkeling van de leerling als persoon. Zo is aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling minstens zo belangrijk en bieden we leerlingen op vele vlakken lessen aan; denk hierbij aan cultuur, sportiviteit en techniek. Alles gericht op het ontdekken van talenten en op een goede voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij.

 

 • Laagdrempelig.

 

Dit kunnen we niet alleen. We doen dit samen met de leerlingen zelf en de ouders. Hierbij zijn contacten erg belangrijk. We zijn benaderbaar en onze deur staat altijd voor u open.