Leerlingenraad opgericht!

Eén van de eerste taken van kinderburgemeester Willem is het opzetten van een TaLente leerlingenraad. Op deze manier willen we ook kinderen een stem en taak geven in de ontwikkeling van onze mooie school. De bedoeling is dat we begin volgend schooljaar met een leerlingenraad gaan werken, waarin kinderen van groep 5 t/m 8 vertegenwoordigd zijn.  Over de samenstelling van de leerlingenraad en hun werkzaamheden wordt u via de TaLente Nieuwsbrief op de hoogte gehouden.