Nieuwe foto’s

Er zijn weer foto’s geplaatst. Zo zijn er foto’s te vinden van de musicals van groep 8, het Indianen juffenfeest van groep 1-2 en de afscheidsavond.