TaLente Nieuws 18

De 18e  Nieuwsbrief van dit schooljaar is verspreid onder de ouders.