Convenant digitale leermiddelen

Via onderstaande link komt u bij het convenant digitale leermiddelen. Dit convenant gaat over de bescherming van persoonsgegevens en waarborgen voor de zorgvuldige omgang met Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van het gebruik van Digitale Onderwijsmiddelen voor het volgen van onderwijs bij Onderwijsinstellingen, dus ook op bs TaLente.

Convenant digitale leermiddelen

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl