Overblijven

Bs TaLente werkt met een continurooster. De kinderen blijven allemaal kosteloos over in hun klas.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl