Ouders

Ouders

Ouders en school werken samen aan de opvoeding van het kind. Van de school uit gaat informatie naar de ouders via de schoolgids, via nieuwsbrieven, via ouderavonden voor hele groepen of individuele ouders, via gesprekken met ouders en via de rapporten.

Ouders kunnen langs meerdere wegen hun inbreng hebben richting school. Zij kunnen zitting hebben in:

– het kwaliteitsforum

– de medezeggenschapsraad (MR)

– de oudervereniging

Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk om binnen te lopen voor vragen of opmerkingen. De deur staat altijd open voor u!

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl