Leerlingenraad

Leerlingenraad

Op bs TaLente is een leerlingenraad actief. In de leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad. In de TaLente-leerlingenraad zitten kinderen van groep 5, 6, 7 en 8. In 2023-2024 bestaat de leerlingenraad uit: Tijs en Norah (groep 5), Maud en Jurre (groep 6), Noud (groep 7), Felicia en Xavi (groep 8). Siep (groep 8) vertegenwoordigt de school in de bovenschoolse kinderraad. Via de TaLente Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de beslissingen van de leerlingenraad.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid van kinderen is een zaak van de school, de ouders, de politie en Veilig verkeer Nederland. De school heeft een verkeerswerkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders. Deze werkgroep houdt zich bezig met de verkeersveiligheid rondom de school. Denk hierbij aan verkeerseducatie, overleg met de gemeente/ politie / Veilig verkeer Nederland, theoretisch/praktisch verkeersexamen en aandacht voor school-thuisroute.

BVL
De school is in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL). Dit Label is een kwaliteitskeurmerk. Een uiterlijke waardering voor de geleverde kwaliteitsverbetering op het gebied van de verkeersveiligheid op en rondom de school. Met het BVL willen we zien dat we de verkeersveiligheid serieus nemen. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van onze plannen en andere ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid.

Verkeersouders

De school beschikt over een verkeerswerkgroep. Zij organiseren praktische verkeersactiviteiten voor de kinderen. Naast juf Inge en meneer Berry zitten namens de ouders Jolanda Schroot, Esther van Steen, Peter Traats, Tilly Leseman en Suzanne Koeken in deze werkgroep.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Vakanties en lestijden

Bs TaLente maakt in groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden.
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur - 14.30 uur
woensdag: 8.30 uur - 12.00 uur
Om 8.20 uur gaat de school open en kunnen de kinderen naar hun klas.

Het vakantierooster 2023-2024 is:

 • Herfstvakantie 16 t/m 20-10-2023
 • Vrijdagmiddag 22-12-2023
 • Kerstvakantie 25-12-2023 t/m 05-01-2024
 • Voorjaarsvakantie 12 t/m 16-02-2024
 • Pasen 29-03 en 1-04-2024
 • Meivakantie 22-04 t/m 03-05-2024
 • Hemelvaart 9 en 10-05-2024
 • Pinksteren 20-05-2024
 • Vrijdagmiddag 5-07-2024
 • Zomervakantie 08-07 t/m 16-08-2024

Studiedagen groep 1 t/m 8:

 • Woensdag 13-09-2023
 • Maandag 23-10-2023
 • Vrijdag 24-11-2023
 • Dinsdag 30-01-2024
 • Maandag 04-03-2024
 • Vrijdag 17-05-2024
 • Woensdag 12-06-2024

Het vakantierooster 2024-2025 is:

 • Herfstvakantie 21 t/m 25-10-2024
 • Vrijdagmiddag 20-12-2024
 • Kerstvakantie 23-12-2024 t/m 03-01-2025
 • Voorjaarsvakantie 3 t/m 7-03-2025
 • Goede Vrijdag 18-04-2025
 • Meivakantie 21-04 t/m 05-05-2025
 • Hemelvaart 29 en 30-05-2025
 • Pinksteren 9-06-2025
 • Vrijdagmiddag 4-07-2025
 • Zomervakantie 07-07 t/m 15-08-2025

Studiedagen groep 1 t/m 8:

 • Woensdag 4-09-2024
 • Vrijdag 4-10-2024
 • Maandag 11-11-2024
 • Vrijdag 6-12-2024
 • Maandag 3-02-2025
 • Maandag 24-03-2025
 • Vrijdag 6-06-2025

 


KiVa

Kiva

Bs TaLente is een gecertificeerde KiVa-school. KiVa is een (van oorsprong anti-pest) methode maakt gebruik van de kracht van de groep. De lessen zijn daarop afgestemd en zorgen voor een prettig schoolklimaat. Een speciaal “KIVA-team” (juf Jessica, juf Diana, juf Evelien en juf Maaike) zal voorkomende pestproblemen samen met de kinderen oplossen. Hoewel deze pest-problemen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn, proberen we er wel steeds alert op te zijn. Om een en ander te herkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen nemen we naast de “KiVa-monitor” een sociogram af.

De KiVa oudergids

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Omgangsregels

Omgangsregels

Zoals in onze schoolvisie al te lezen is, streven we naar een schoolsfeer waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en zich gerespecteerd weten. Een sfeer waarbinnen ze kunnen leren en leven. We willen ruimte geven aan openheid en spontaniteit. Dit wel met de beperkingen en binnen de waarden en normen die een groep en een school nu eenmaal stellen. Bij problemen streven we altijd naar het vinden van een goede oplossing en maken dan samen goede afspraken. Soms leidt dit tot algemeen geldende regels, die we op bs TaLente gebruiken en ook terug te vinden zijn in de klassen en de leerpleinen. De regels, waarbij natuurlijk ook de kinderen inspraak hebben gehad, zijn:

–      Een fijne school maak je samen

–      Ook jij hoort erbij

–      Eerlijk zijn voelt fijn

–      Van proberen kun je leren

–      Wij zorgen voor elkaar

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Team

Team

Door op onderstaande link te klikken komt u op een overzicht van het TaLente-team.

Team 2023-2024

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Schoolgids

Schoolgids

De Talente-schoolgids vindt u door op onderstaande link te klikken.

TaLente schoolgids 2023-2024

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


School

School

Bs TaLente wil een school zijn waar de kinderen in een prettige sfeer kwalitatief goed en modern onderwijs krijgen in een gestructureerde omgeving, waarbij ook de katholieke identiteit aandacht krijgt. De school streeft naar een schoolsfeer waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en gerespecteerd worden. Een sfeer waarbinnen ze kunnen leren en leven. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeftes van de kinderen en gaan op zoek naar de kansen die dit biedt. Elk kind zijn eigen talent, elk kind zijn eigen kansen in groei en ontwikkeling. Een goede samenwerking met de ouders is een voorwaarde om te komen tot een goed klimaat. De ouders en de school werken namelijk samen aan een goed resultaat.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Organisatie 2023-2024

Organisatie 2023-2024

Schooljaar 2023-2024 starten we met 15 groepen, verdeeld in 4 groepen 1-2 en 2 klassen van de andere leerjaren, waarbij groep 7-8 een combinatiegroep is. De groepen zitten per bouw rond leerpleinen, waar groepsoverstijgend gewerkt wordt. Op deze manier houden we alles overzichtelijk en kunnen we kleinschalig werken. Ook wordt veelvuldig samengewerkt tussen de parallelgroepen. Hierdoor benutten we de kwaliteiten en talenten van de leerkrachten en de kinderen volledig.

De groepsverdeling met leerkrachten is nu als volgt:

 • groep 1-2 A:  juf Anne
 • groep 1-2 B:  juf Ilse en juf Anouk
 • groep 1-2 C:  juf Angelique, juf Marjolein en juf Femke (LIO)
 • groep 1-2 D:  juf Maaike en juf Hanke
 • groep 3 A:     juf Astrid en juf Mariska
 • groep 3 B:     juf Lotte en juf Mariëlle
 • groep 4 A:     meneer Christian
 • groep 4 B:     juf Jessica en juf Yoni (LIO)
 • groep 5 A:     juf Inge
 • groep 5 B:     juf Maaike en juf Demi
 • groep 6 A:    meneer Mraco en juf Demi
 • groep 6 B:    juf Dominique en juf Evelien
 • groep 7:        meneer Polle en juf Diana
 • groep 7-8:     juf Michelle en juf Esmée (LIO)
 • groep 8 B:     juf Sanne en juf Tessa

Juf Angelique geeft als gymleerkracht de helft van de gymlessen.

Juf Diana en juf Tessa werken buiten de groep als leerkracht. Juf Demi werkt buiten de groep als onderwijsassistent. Juf Margon werkt buiten de groep als remedial teacher.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl


Missie / Visie

De missie en de visie

Op bs TaLente willen we de kinderen goed voorbereiden op hun toekomst in onze maatschappij. Niet voor niets is ons motto: “De toekomst in zicht.” Om onze kinderen optimaal op hun toekomst voor te bereiden, baseren we ons onderwijs op 3 pijlers, welke allemaal op onze school ruim aan bod komen:

Socialisatie:

Het kind groeit op in sociale omgevingen. Denk hierbij aan het gezin, familie, vriendjes, de school en verenigingen. Een goede omgang en samenwerking met anderen zijn essentieel om te komen tot ontwikkeling en tot leren. Respect, aandacht voor anderen, maar zeker ook het leren omgaan met teleurstellingen zijn hierin belangrijke onderdelen.

Persoonsvorming: 

De school zorgt voor een breed aanbod om te leren in vaardigheden, om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het kind als persoon. Zo zal ruim aandacht besteed worden aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, de sociaal-emotionele, de creatieve, de muzikale, de culturele, de technische en de sportieve ontwikkeling. Laat kinderen ontdekken welk TaLent bij hen hoort, maar zeker ook welk TaLent niet bij hen past. Daarnaast bieden we de kinderen de mogelijkheid om met hun TaLenten de diepte in te gaan.

Kwalificatie:

Vanzelfsprekend blijven vakken als lezen, rekenen en schrijven, maar ook kennis van de wereld en vaardigheden om goed en kritisch met die kennis om te kunnen gaan, belangrijk in ons onderwijs. De lat moet voor ieder kind hoog liggen, maar wel haalbaar. Ambities die passen bij het kind.

De school gaat uit van de volgende waarden:

– welbevinden

– betrokkenheid

– structuur

– respect

– TaLent-ontwikkeling

Door deze waarden komen we tot de volgende missie waarbij steeds het kind centraal staat:

Op onze school behandelen we elkaar en de omgeving met respect. We werken samen in een duidelijke structuur, waarin voor iedereen duidelijk is wat er van hen wordt verwacht. We hebben oog voor TaLent-ontwikkeling, zowel bij de leerlingen als de leerkrachten, waarbij betrokkenheid en welbevinden als uitgangspunten worden genomen.

Bij het onderwijs op bs TaLente laten we ons leiden door de volgende visie op:

–  Samen in de omgeving

De totale vorming van het kind speelt zich af in verschillende “werelden”: gezin, buurt, parochie, dorp, vereniging en school. De invloeden van al deze contacten dragen bij aan de totale vorming van het kind. Wij maken als school deel uit van de Gastelse samenleving en we geven hier bewust een invulling aan. Niet voor niets is de uitspraak: “It takes a village to raise a child.”

–  Pedagogisch klimaat

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Alleen in een klimaat van rust, regelmaat, veiligheid, uitdaging en gevoel van welbevinden zal de ontwikkeling tot een sociaal zelfstandige volwassene optimaal kunnen plaatsvinden. Leren kan ook gewoon heel leuk zijn!

– Zorg en begeleiding

Elk kind heeft onderwijsbehoeften en –belemmeringen in alle pijlers van ons onderwijs. Het onderwijs in de groepen en bouwen wordt hier zoveel mogelijk op afgestemd, waarbij we altijd uitgaan van de positieve mogelijkheden van elk kind.

– 21st century skills

We geven leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden mee, waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21e eeuw. Er worden op dit moment andere vaardigheden van de kinderen verwacht dan in het verleden. Denk hierbij aan probleemoplossend vermogen, samenwerken, kritisch denken en omgaan met sociale media. Natuurlijk is een heldere kijk op de wereld om je heen een belangrijk aspect. In de grote hoeveelheid informatie die over de kinderen wordt uitgestort is het wel eens moeilijk het ware te ontdekken. Een positief kritische grondhouding voortkomende uit een zeker respect, kan een hulpmiddel zijn om de goede weg te kiezen.

– ICT en sociale media

Kinderen groeien op in een wereld van ICT en sociale media. Om deze middelen goed te kunnen gebruiken hebben zij kennis en vaardigheden nodig. Daarnaast wordt ICT ingezet als middel om sneller, aantrekkelijker en effectiever te leren. Ook wordt er aandacht besteed aan de gevaren van sociale media en op welke manier je daar veilig mee om kunt gaan.

– Verantwoordelijkheid

Kinderen dienen zich verantwoordelijk te voelen voor hun gedrag, omgeving en werk. Als school ondersteunen en begeleiden wij hen hierin. Soms coachend, soms sturend; maar altijd als voorbeeld.

– Groepsdoorbrekend werken

De basis van onze schooldag zijn de jaarklassen.  Doordat elke groep een parallelgroep heeft, werken we ook groepsoverstijgend, zodat we nog meer mogelijkheden hebben om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeftes van de leerlingen. Ook kunnen we op deze manier meer gebruik maken van de talenten van leerlingen en van leerkrachten.

–Kind Centrum (KC)

De ontwikkel- en leerlijn van een kind dient ononderbroken te zijn. Hierin werken onderwijs, Peutergroep en Kinderdagverblijf samen en hebben ze hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl