Kiva

Bs TaLente is een gecertificeerde KiVa-school. KiVa is een (van oorsprong anti-pest) methode maakt gebruik van de kracht van de groep. De lessen zijn daarop afgestemd en zorgen voor een prettig schoolklimaat. Een speciaal “KIVA-team” (juf Jessica, juf Diana, juf Evelien en juf Maaike) zal voorkomende pestproblemen samen met de kinderen oplossen. Hoewel deze pest-problemen niet altijd duidelijk zichtbaar zijn, proberen we er wel steeds alert op te zijn. Om een en ander te herkennen, bespreekbaar te maken en op te lossen nemen we naast de “KiVa-monitor” een sociogram af.

De KiVa oudergids

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl