Omgangsregels

Zoals in onze schoolvisie al te lezen is, streven we naar een schoolsfeer waarbinnen de kinderen zich thuis voelen en zich gerespecteerd weten. Een sfeer waarbinnen ze kunnen leren en leven. We willen ruimte geven aan openheid en spontaniteit. Dit wel met de beperkingen en binnen de waarden en normen die een groep en een school nu eenmaal stellen. Bij problemen streven we altijd naar het vinden van een goede oplossing en maken dan samen goede afspraken. Soms leidt dit tot algemeen geldende regels, die we op bs TaLente gebruiken en ook terug te vinden zijn in de klassen en de leerpleinen. De regels, waarbij natuurlijk ook de kinderen inspraak hebben gehad, zijn:

–      Een fijne school maak je samen

–      Ook jij hoort erbij

–      Eerlijk zijn voelt fijn

–      Van proberen kun je leren

–      Wij zorgen voor elkaar

170217-poster-BS TaLente

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl