Organisatie 2023-2024

Schooljaar 2023-2024 starten we met 15 groepen, verdeeld in 4 groepen 1-2 en 2 klassen van de andere leerjaren, waarbij groep 7-8 een combinatiegroep is. De groepen zitten per bouw rond leerpleinen, waar groepsoverstijgend gewerkt wordt. Op deze manier houden we alles overzichtelijk en kunnen we kleinschalig werken. Ook wordt veelvuldig samengewerkt tussen de parallelgroepen. Hierdoor benutten we de kwaliteiten en talenten van de leerkrachten en de kinderen volledig.

De groepsverdeling met leerkrachten is nu als volgt:

 • groep 1-2 A:  juf Anne
 • groep 1-2 B:  juf Ilse en juf Anouk
 • groep 1-2 C:  juf Angelique, juf Marjolein en juf Femke (LIO)
 • groep 1-2 D:  juf Maaike en juf Hanke
 • groep 3 A:     juf Astrid en juf Mariska
 • groep 3 B:     juf Lotte en juf Mariëlle
 • groep 4 A:     meneer Christian
 • groep 4 B:     juf Jessica en juf Yoni (LIO)
 • groep 5 A:     juf Inge
 • groep 5 B:     juf Maaike en juf Demi
 • groep 6 A:    meneer Mraco en juf Demi
 • groep 6 B:    juf Dominique en juf Evelien
 • groep 7:        meneer Polle en juf Diana
 • groep 7-8:     juf Michelle en juf Esmée (LIO)
 • groep 8 B:     juf Sanne en juf Tessa

Juf Angelique geeft als gymleerkracht de helft van de gymlessen.

Juf Diana en juf Tessa werken buiten de groep als leerkracht. Juf Demi werkt buiten de groep als onderwijsassistent. Juf Margon werkt buiten de groep als remedial teacher.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl