Organisatie 2021-2022

Schooljaar 2021-2022 starten we met 16 groepen, verdeeld in 4 groepen 1-2 en 2 klassen van de andere leerjaren. De groepen zitten per bouw rond leerpleinen, waar groepsoverstijgend gewerkt wordt. Op deze manier houden we alles overzichtelijk en kunnen we kleinschalig werken. Ook wordt veelvuldig samengewerkt tussen de parallelgroepen. Hierdoor benutten we de kwaliteiten en talenten van de leerkrachten en de kinderen volledig.

De groepsverdeling met leerkrachten is nu als volgt:

 • groep 1-2 A:  juf Anne
 • groep 1-2 B:  juf Ilse. Juf Ilse wordt tijdens haar verlof vervangen door juf Anouk en juf Willy.
 • groep 1-2 C:  juf Angelique en juf Marjolein. Juf Mireille is LIO-stagiaire.
 • groep 1-2 D:  juf Caroline en juf Hanke
 • groep 3 A:     juf Inge
 • groep 3 B:     juf Lotte en juf Sylvia
 • groep 4 A:     juf Jessica
 • groep 4 B:     juf Maaike en juf Astrid
 • groep 5 A:     meneer Polle
 • groep 5 B:     juf Evelien en juf Sylvia
 • groep 6 A:     juf Diana en juf Sanne
 • groep 6 B:     juf Dominique
 • groep 7 A:     meneer Christian. Juf Femke is zij-instroomster.
 • groep 7 B:     juf Maaike
 • groep 8 A:     juf Michelle
 • groep 8 B:     meneer Marco

Juf Maaike geeft als combinatiefunctionaris sport de helft van de gymlessen.

Juf Mariska en juf Tessa werken buiten de groep als leerkracht. Juf Demi, juf Doka en meneer Waloe werken buiten de groep als onderwijsassistent.

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl