Bs TaLente maakt in groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden.
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur
woensdag: 8.30 uur – 12.00 uur
Om 8.20 uur gaat de school open en kunnen de kinderen naar hun klas.

Het vakantierooster 2022-2023 is:

* Herfstvakantie 24 t/m 28-10-2022

* Vrijdagmiddag 23-12-2022

* Kerstvakantie 26-12-2022 t/m 06-01-2023

* Voorjaarsvakantie 20 t/m 24-02-2023

* Pasen 7 en 10-04-2023

* Meivakantie 24-04 t/m 05-05-2023

* Hemelvaart 18 en 19-05-2023

* Pinksteren 29-05-2023

* Voorjaarsweek 12 t/m 16-06-2023

* Vrijdagmiddag 14-07-2023

* Zomervakantie 17-07 t/m 25-08-2023

Studiedagen groep 1 t/m 8:

* woensdag 05-10-2022

* Vrijdag 25-11-2022

* Dinsdag 31-01-2023

* Vrijdag 24-03-2023