Bs TaLente maakt in groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden.
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.45 uur – 12.00 uur en 13.00 – 15.15 uur
woensdag: 8.45 uur – 12.15 uur
Om 8.30 uur en 12.50 uur gaat de school open en kunnen de kinderen naar hun klas.

Het vakantierooster 2019-2020 is:

 • Herfstvakantie: 14 t/m 18-10-‘19
 •  Kerstvakantie: 23-12-’19 t/m 3-01-‘20
 •  Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28-02-‘20
 •  2de Paasdag: 13-04-‘20
 •  Meivakantie: 20-04 t/m 5-05-‘20
 •  Hemelvaart: 21 en 22-05-‘20
 •  2e Pinksterdag: 1-06-‘20
 •  Zomervakantie: 13-07 t/m 21-08-‘20
 •  Eerste schooldag: 24-08-’20

Vrije dagen groep 1 t/m 8:

 • Vrijdagochtend 6-12-‘19
 •  Vrijdagmiddag 20-12-‘19
 •  Vrijdag 10-04-‘20
 •  Vrijdagmiddag 10-07-‘20

Studiedagen groep 1 t/m 8:

 • Maandag 16-09-‘19
 •  Vrijdag 11-10-‘19
 •  Woensdag 13-11-‘19
 •  Vrijdag 17-01-‘20
 •  Maandag 10-02-‘20
 •  Woensdag 25-03-‘20
 •  Vrijdag 19-06-‘20

Vakantierooster 2020-2021:

In het bestuurlijk overleg is het raamwerk vastgesteld voor de vakanties 2020-2021.

Schoolspecifiek wordt nog invulling gegeven aan de studiedagen, welke door de MR vastgesteld zullen worden. Hierover krijgt u later bericht. Nu alvast de vastgestelde vakanties:

– Herfstvakantie 19-10 t/m 23-10-2020

– Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021

– Voorjaarsvakantie 15-02 t/m 19-02-2021

– Goede Vrijdag 02-04-2021

– Tweede Paasdag 05-04-2021

– Meivakantie 26-04 t/m 07-05-2021

– Hemelvaart 13 en 14-05-2021

– Pinksteren 24-05-2021

– Zomervakantie 26-07 t/m 03-09-2021