Sponsoring

Sponsoring op de school voldoet aan voorwaarden zoals genoemd in het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022.

Convenant sponsoring 2020-2022

CONTACTGEGEVENS

BS TaLente
Schoolstraat 5
4751 CN Oud Gastel
0165 511695
info@bstalente.nl